#WalangPasok – August 16-17, 2018

Dahil sa kasalukuyang kondisyon na ang mga kalsada ay lubog pa sa putik lalo na sa mga looban, dama natin na napakarami pang pamilya sa ating lungsod, kabilang na rito ang mga mag-aaral at mga guro, ang nangangailangan ng karagdagang panahon na maisaayos ang kanilang kalagayan, makabawi sa pinsala sa kanilang mga tahanan at makapaghanda sa pagbabalik sa kanilang normal na gawain. Gayundin, sa pangangailangan na malinis, maisaayos at maihanda ang mga paaralang pansamantalang ginamit na evacuation centers sa pagbabalik eskwela, ating napagpasyahan, sa pakikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyon sa Marikina, na muling suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan mula Agosto 16-17, 2018 (Huwebes at Biyernes). Lubos tayong nagpapasalamat sa tulong ng bawat isa at patuloy tayong magsama-sama sa adhikain na ibangong muli ang ating mahal na Lungsod ng Marikina. – Mayor Marcy Teodoro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *