Himno ng Marisci

HIMNO NG MARISCI

 

Titik: Mercedita C. Samalca

Musika: Darren L. Bancod

 

Berso 1

MARISCI, aming paaralang minamahal

Sa puso’t diwa ay ‘di mapaparam

Gandang-asal hinubog, talino’y pinanday

Kabataang, pag-asa ng bayan

 

Berso 2

MARISCI ikaw ang gagabay sa pangarap

Landas na tatahakin ‘kaw ang aming tanglaw

Aming mithiin ay ‘di mahirap makamtan

Buong pagmamalaking ngalan mo’y itatanghal

 

Koro

Taas noo kami sa aming paglalakbay

Mabuting panlasa sa tuwina ay taglay

Mahusay man sa iba’t ibang larangan

Disiplina ay ‘di mapasusubalian

 

Berso 3

MARISCI pangalan mo’y ikinararangal

Mga guro tunay kayong bayani ng bayan

Sa hirap at pagod ‘di kayo bumibitaw

Tagumpay, sa inyo buong pusong iaalay

 

Coda

Oh, MARISCI

Oh, MARISCI!