#WalangPasok – August 16-17, 2018

Dahil sa kasalukuyang kondisyon na ang mga kalsada ay lubog pa sa putik lalo na sa mga looban, dama natin na napakarami pang pamilya sa ating lungsod, kabilang na rito ang mga mag-aaral at mga guro, ang nangangailangan ng karagdagang panahon na maisaayos ang kanilang kalagayan, makabawi sa pinsala sa kanilang mga tahanan at makapaghanda sa pagbabalik sa kanilang normal na gawain.

Read more